Particulieren

 

 

De energieprijzen stijgen jaar na jaar, maar door de productie van uw eigen energie heeft u daar geen last van! Integendeel ! Kiezen voor fotovoltaïsche zonnepanelen geeft u een aantal voordelen, u produceert niet alleen uw eigen energie, maar u zorgt tegelijk voor de toekomst van onze planeet en daarenboven behaalt u nog een mooi financieel rendement. Met de huidige steunmaatregelen verdient u uw investering gemiddeld in 8 jaar terug, dit bij een levensduur van uw zonnepanelen van meer dan 25 jaar!


Wat mag u van Solar Generation verwachten?

  • studie van de haalbaarheid van uw project (gebaseerd op dak, dakhelling en ligging, jaarlijks verbruik etc…)
  • duidelijke en gedetailleerde persoonlijke offerte, met bijkomend advies
  • professionele installatie 4-8 weken na ondertekening van het contract
  • begeleiding bij de subsidieaanvragen (voor zover van toepassing)
  • dienst na verkoop


Hoe werkt een fotovoltaische zonne-installatie ?

Zonnepanelen zijn panelen bestaande uit zonnecellen (monokristallijne, polykristallijne, of amorfe zonnecellen) die licht opvangen en omzetten in gelijkstroom. Deze gelijkstroom wordt via een omvormer omgezet in wisselstroom. Deze wisselstroom kan rechtstreeks worden gebruikt in uw huishouden, en bij overproductie wordt deze doorgegeven aan het electriciteitsnet. Een volledige fotovoltaïsche installatie bestaat dus uit zonnepanelen, een omvormer, bekabeling en een teller.

De zonnepanelen worden bij voorkeur geplaatst op een dak tussen zuid-oost en zuid-west gelegen. Dit kan zowel met de dakhelling mee als op een plat dak onder een hellingshoek tussen 15-30 graden.


Wat zijn de steunmaatregelen ?

Groenestroomcertificaten

Voor nieuwe zonnepanelen vanaf 2014 is meer dan 1.000 kWh geproduceerde elektriciteit nodig voor één groenestroomcertificaat (GSC). Hoeveel kWh recht geeft op één GSC is afhankelijk van de zogenaamde “bandingfactor”. Deze factor geeft weer welk aandeel van een GSC u ontvangt per 1.000 kWh elektriciteitsproductie.

De bandingfactoren worden berekend door het Vlaams Energie Agentschap (VEA). Zij volgen halfjaarlijks de elektriciteitsprijzen op en passen de bandingfactor voor uw installatie daaraan aan als dat nodig is om een continu rendement op uw investering te verzekeren.

Terugdraaiende meter

De stroom die niet verbruikt wordt, gaat naar het net, uw elektriciteitsmeter draait op dat moment terug. Deze vergoeding voor de teruggeleverde stroom is beperkt tot het eigen jaarlijks verbruik en geldt enkel bij een omvormer-vermogen tot 10 kW.

 

Optional Side Links
Solar Generation BVBA

Kleine Heerweg 154
8791 Beveren-Leie

info@solar-generation.be